Hướng dẫn vận chuyển

Blog / Tin tức
Hướng dẫn vận chuyển Tấm Lợp Polycarbonate

Hướng dẫn vận chuyển Tấm Lợp Polycarbonate

27/11/2023 | Quản trị viên

Phương pháp lắp đặt, vận chuyển và bảo quản tấm lợp lấy sáng rỗng ruột có thể được thực hiện theo các hướng dẫn sau đây: 1. Khi vận chuyển, tấm lợp lấy sáng poly cần được đặt nằm ngang trên một bề ...

Giỏ hàng