Nông nghiệp

Blog / Tin tức
Ứng Dụng Của Tấm Lợp Lấy Sáng Trong Nông Nghiệp

Ứng Dụng Của Tấm Lợp Lấy Sáng Trong Nông Nghiệp

22/03/2024 | Quản trị viên

Tấm lợp lấy sáng trong lĩnh vực nông nghiệp được coi là một phương pháp ưu việt để khai thác ánh sáng tự nhiên, thay thế cho vật liệu kính và tấm nilon truyền thống trong xây dựng nhà kính và bảo v...

Blog / Tin tức
Top 4 Ứng Dụng Tấm Lợp Lấy Sáng Trong Nông Nghiệp

Top 4 Ứng Dụng Tấm Lợp Lấy Sáng Trong Nông Nghiệp

20/09/2023 | admin

Tấm lợp lấy sáng trong nông nghiệp được ứng dụng chủ yếu trong công trình nhà kính trồng rau, nhà phơi nông sản, xây dựng chuồng trại động vật nuôi, nhà ươm cây giống,... Theo đó, việc sử dụng tấm ...

Giỏ hàng